انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران- کارگاههای آموزشی برگزارشده
فهرست و بروشور کارگاههای برگزار شده

حذف تصاویر و رنگ‌ها

  عناوین دوره­های آموزشی برگزار شده

  نام دوره تخصصی

  مدرس دوره

   آشنایی مقدماتی با مهندسی سطح

  دکتر مهدی صالحی

فرآیندهای پاشش حرارتی

 مهندس فرید نعیمی

پاشش­ حرارتی قطعات صنعتی 

  دکتر سید مهران نحوی

 تریبولوژی و سایش

  دکتر مهدی صالحی

  نیتروژن دهی پلاسمایی و کاربردهای صنعتی آن

  دکتر سید رحمان حسینی

  روش های پیشرفته در آنالیز مواد

  دکتر حسین ادریس

  چالش­ های موجود در مهندسی سطح و پوشش ­دهی سیت و گیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

  دکتر مهدی صالحی

  دکتر سید مهران نحوی

 بازسازی و مقاوم ­سازی بال والو در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

  دکتر مهدی صالحی

  دکتر سید مهران نحوی

 آشنایی با پوشش ­های پیشرفته TBC

  مهندس مصطفی طهری

لازم به ذکر است که با توجه به نیاز صنایع محترم، امکان برگزاری هریک از دورههای تخصصی فوق وجود دارد.
 

بروشورها:

(۱)

AWT IMAGE

(۲)

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن علوم و تکنولوژی سطح ایران:
http://surfacesociety.ir/find.php?item=1.72.22.fa
برگشت به اصل مطلب